top of page

Leczenie toksyną botulinową

Schorzenia leczone przy pomocy toksyny botulinowej w naszym gabinecie:

- spastyczność poudarowa kończyny górnej i dolnej

- kręcz karku i inne dystonie szyjne

- kurcz powiek

- połowiczy kurcz twarzy

- inne dystonie ogniskowe, np. kurcz pisarski, dystonia muzyków

- migrena

W gabinecie stosujemy wszystkie dostępne preparaty toksyny botulinowej.

 

Co to jest toksyna botulinowa?

w trakcie opracowywania

Wskazania do stosowania toksyny botulinowej

w trakcie opracowywania

Zalecenia po zabiegu

w trakcie opracowywania

Inne
Najczęstsze działania uboczne

w trakcie opracowywania

Jak wygląda zabieg podania leku?

w trakcie opracowywania

Na co zwrócić szczególna uwagę

w trakcie opracowywania

-

bottom of page