top of page
km zdjęcie.jpg
Dr n. med Katarzyna Mariańska
specjalista neurolog
certyfikat uprawniający do wykonywania badań EMG
 

Jestem lekarzem, praktykującym od 2001roku.

 • w 2000roku ukończyłam z wyróżnieniem studnia na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 • w latach 2000-2001 odbyłam staż podyplomowy w IV WSK we Wrocławiu.

 • w latach 2001-2007 pracowałam w Klinice Neurologii AM we Wrocławiu w ramach studiów doktoranckich.

 • w 2006 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie neurologii.

 • w 2007 roku uzyskałam tytuł specjalisty neurologa II st, staż specjalizacyjny odbywałam w Klinice Neurologii AM we Wrocławiu.

 • w latach 2007-2008 pracowałam jako zastępca ordynatora oddziału neurologii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

 • od 2008 roku pracuję w Oddziale Neurologii Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu prowadząc min. pracownię badań EMG oraz lecząc pacjentów przy użyciu toksyny botulinowej w ramach programów lekowych: leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy oraz spastyczności poudarowej kończyny górnej i dolnej.

 • stosuje toksyne botulonową także w innych wskazaniach medycznych, takich jak migrena, inne dystonie, spastyczność innego pochodzenia.

 • od 2007 -2017roku pracowałam w Poradni Neurologicznej i Pracowni Badań EMG Instytutu EMC we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej.

 • w 2010 roku ukończyłam w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kurs z zakresu wykonywania badań EMG. W 2014 roku uzyskałam certyfikat uprawniający do samodzielnego wykonywania badań EMG.

 • od wielu lat prowadzę badania kliniczne w zakresie neurologii i psychiatrii.

 • jestem członkiem zarządu, zastępcą przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału Neurofizjologii Klinicznej we Wrocławiu oraz członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 • prowadzę cykliczne wykłady i szkolenia dla pracowników SOR oraz Pogotowia Ratunkowego na terenie województwa dolnośląskiego nt. postępowania z pacjentem ze świeżym udarem mózgu.

 • byłam nauczycielem akademickim w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, na wydziale fizjoterapii oraz w Dolnośląskiej Szkole Medycznej.

 • stale doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w licznych sympozjach w kraju i zagranicą oraz w stażach (min. w Wielkiej Brytanii (2006), Hiszpanii (1999), pracując z chorymi dziećmi w USA (1998) i biorąc udział w misji medycznej w Hondurasie (2012).

 • jestem autorem i współautorem prac naukowych.

 

Lek. med. Ewa Mulek specjalista neurolog
Lek. med. Ewa Mulek specjalista neurolog
Lek. med. Anna Kubisz specjalista neurolog, badania EMG
bottom of page